Sesiunile de tip Strategy Retreat sunt instrumente cheie în conceperea şi dezvoltarea strategiilor pe termen lung ale organizațiilor. În fapt, acestea sunt ieșiri programate în afara mediului de lucru, în cadre informale, asistate de către moderatori experimentați, unde echipa managerială discută și se aliniază în dezvoltarea strategiei pe termen lung.

 

Dezvoltarea strategică este o responsabilitate esențială a managementului de vârf. Reprezintă o etapă vitală a procesului de dezvoltare organizațională în care membrii echipei manageriale conlucrează pentru a construi strategia pe termen lung a organizației. Avantajul sesiunilor de tip Strategy Retreat este acela că, prin deconectarea membrilor echipei de la îndatoririle și distragerile rutinei zilnice, aceștia își vor aloca timpul pentru a reflecta profund și exclusiv la viziunea strategică. În cadrul acestui proces, calitatea ideilor și a deciziilor va fi net îmbunătățită. Sesiunile de tip Strategy Retreat oferă un mediu de reflecție relaxat care încurajează colaborarea, stimulează gândirea creatoare a individzilor în cadrul grupului și sprijină inovația. Programul oferă, de asemenea, o bună oportunitate pentru construirea sau consolidarea echipelor și stimulează implicarea activă a tuturor participanților.

 

Decizia de a organiza o sesiune de tip Strategy Retreat este una semnificativă, deoarece aceasta presupune un angajament considerabil pentru membrii echipei manageriale. Un astfel de program este structurat în 3-5 sesiuni planificate a se desfăşura într-un interval de 2-3 luni, fiind urmate de sesiuni de coaching individual și coaching de grup. Facilitatorul va oferi sprijin pentru ca echipa să armonizeze și să modeleze diferitele idei într-o singură strategie coerentă și consensuală.

 

Beneficiile sesiunilor de tip Strategy Retreat :
  • Angajamentul participării: toți participanții au șansa de a asista și de a modela proiectarea strategiilor care vor determina dezvoltarea organizației
  • O coordonare detaliată și aprofundată a procesului: facilitatorul asigură atât urmărirea obiectivelor și direcțiilor inițial stabilite de către grup cât și cadrul favorabil pentru ca cele mai relevante inițiative să se dezvolte într-un plan bine structurat
  • Prioritizare: direcțiile și obiectivele principale sunt prioritizate pentru a permite alocarea corectă a timpului, a atenției și a resurselor pentru grup
  • Implementare: participanții au ulterior un rol esențial în elaborarea planului pentru executarea și realizarea efectivă a celor mai relevante inițiative ale grupului
  • Consensul și asumarea responsabilității: acestea sunt asigurate într-o manieră publică și incontestabilă
Dacă sunteți interesat sa aflaţi mai multe detalii privind acest tip de program, stabiliţi acum o “Întâlnire introductivă” sau contactați-ne!